الفرق بين روح و نفس و جسد و جسم
14/11/2021 45

روح و نفس و جسد و جسم

سوال: فرق بین نفس و روح و جسد و جسم چیست

جواب:
۱- عنوان نفس دارای معانی متعددی است چه بسا تعداد ان به ۱۵ معنی برسد

۲- و اما از مهمترین معانی ان این است که برخی ان را بر روح اطلاق کرده و برخی دیگر در مقابل به برخی از قوای نازل حیوانی اطلاق کرده و به این قوی و افعال ان اضافه میشود.

۳-دیگر معنای ان اطلاق بر ان چیزی میشود که ذات انسان و ما فوق روح است

۴-اما کلمه روح عنوانی است که گاها بر نفس و گاهی اوقات بر قوای عالیه در ذات انسان اطلاق میگردد و سومین اطلاق ان بر اجساد نامرئی انسان اطلاق میگردد

۵-اما کلمه جسد اطلاق بر همین هیکل دارای ابعاد فیزیکی اطلاق میشود اگرچه که بهمراه روح و نفس نباشد

۶-اما جسم زمانی بر این هیکل اطلاق میشود که روح و نفس در ان وارد شده باشد

شاركنا الخبر
جميع الحقوق محفوظة لـ المرجع الديني الشيخ محمد السند © 2019