آخر الاضافات
حرم امامین عسکریین علیهما السلام

(حرم امامین عسکریین علیهما السلام)

سوال

برخی در مورد ورود به حرم امامین عسکریین علیهما السلام بعد از آنکه معلوم شده آنها در خانه خود دفن شده اند اشکال کرده اند. آیا ورود به آن خانه با وجود اینکه ملک آنهاست، جایز است، همانطور که شیخ طوسی اجتناب از آن را موافق با احتیاط دانسته است.
(التهذیب جلد 6 / ص 94 باب 44)

جواب

1- مطابق نصوص آیات و روایات تمام زمین تحت امر امام عجل الله تعالى فرجه است. و اگر کسی بدون ولايت امام، روی آن راه رود طبق روایات غاصب است.

2- و ولایت امام بر زمین مهمتر از مالکیت فردی یک قطعه زمین است.

3- وجود امر خاص درباره زیارت عسکریین و زیارت سرداب مقدس، که محل عبادت آنها و امام زمان (عج بوده، بیانگر اجازه آن حضرت عج برای ورود به خانه است.

4- شواهد موجود از آیات و روایات حاکی از این است که مزار آنها از مشاعر عبادی اند و آنها حرم خدا، حرم رسول خدا و حرم ائمه اطهار صلوات الله علیهم می باشند.

5- بله، از جمله آداب این مشاعر الهی آن است که اذن دخول طبق آنچه وارد شده، بخواند زیرا یکی از خانه های پیامبر (ص) است که از ورود به آن بدون اجازه حضرت، نهی شده است.

شاركـنـا !
فيسبوك
maram host