• ژوئن 30, 2022

  شخصی، از روی قصور، برای مدتی، تکبیرة‌الاحرام را «الله وكبر» ادا می‌کرد. آیا راهی وجود دارد که بگوییم نمازهایش صحیح است؟

  عرض الاستفتاء
 • ژوئن 28, 2022 الحج

  اگر کسى در سال گذشته خمس را بیش از بدهى‌اش پرداخته باشد، آیا می‌تواند امسال یا در سال‌هاى آتی به اندازۀ مازاد بر مبلغى که قبلاً پرداخته‌است، از مبلغ خمس خود کم کند؟

  عرض الاستفتاء
 • ژوئن 28, 2022 الوضوء

  اگر کسى در سال گذشته خمس را بیش از بدهى‌اش پرداخته باشد، آیا می‌تواند امسال یا در سال‌هاى آتی به اندازۀ مازاد بر مبلغى که قبلاً پرداخته‌است، از مبلغ خمس خود کم کند؟

  عرض الاستفتاء
 • ژوئن 27, 2022 ما را از مقام ربوبی پایین آورید و آن‌گاه هر آن‌چه می‌خواهید در وصف ما بگویید. شما هیچ‌گاه به شناخت واقعی و درک مقام راستین ما دست پیدا نمی‌کنید

  برخی افراد روایاتی را انکار می‌کنند، روایاتی که دارای این مضمون هستند: «ما را پرودگار و خدا قرار ندهید و آن‌گاه هر آن‌چه می‌خواهید در وصف ما بگویید». به این افراد چه پاسخی می‌توان داد؟

  عرض الاستفتاء
 • ژوئن 24, 2022 الخمس

  کس که خانه‌ای را اجاره می‌کند، آیا می‌تواند بدون اذن صاحب‌خانه اتاقی از آن را به شخصی دیگر اجاره دهد؟

  عرض الاستفتاء

مقاله ها