بيانيه زيارت اربعين ١٤٤٣

زیارت اربعین برنامه ای برای اصلاح نظام اجتماعی و سیاسی جهانی – اهمیت نظام سیاسی و اجتماعی برای افراد پوشیده نیست، به همین جهت، قواعد فقهی در برخی از بخشهای کتب فقهی، مبتنی بر آن وارد شده است، مانند فریضه هجرت و حرمت بازگشت به آداب بادیه نشینی پس از اسلام، که نشان می دهد […]

اخرين مقاله
بيانيه زيارت اربعين ١٤٤٣

زیارت اربعین برنامه ای برای اصلاح نظام اجتماعی و سیاسی جهانی – اهمیت نظام سیاسی و اجتماعی برای افراد پوشیده نیست، به همین جهت، قواعد فقهی در برخی از بخشهای کتب فقهی، مبتنی بر آن وارد شده است، مانند فریضه هجرت و حرمت بازگشت به آداب بادیه نشینی پس از اسلام، که نشان می ...

بيشترين بازديد
بيانيه زيارت اربعين ١٤٤٣

زیارت اربعین برنامه ای برای اصلاح نظام اجتماعی و سیاسی جهانی – اهمیت نظام سیاسی و اجتماعی برای افراد پوشیده نیست، به همین جهت، قواعد فقهی در برخی از بخشهای کتب فقهی، مبتنی بر آن وارد شده است، مانند فریضه هجرت و حرمت بازگشت به آداب بادیه نشینی پس از اسلام، که نشان می ...

زندگينامه
علم الطاقة

لسؤال . علم الطاقة الحيوية لتنشيط الإنسان من خلال التأثير ، هل هو جائز ؟ هل فيه شبهة أو إشكال ؟ . الجواب . هذه طقوس شيطانية ، وعليك باتباع الطاقة الشرعية من العبادات – الأدعية – الأذكار- النوافل- الصيام – الزيارات للمراقد – المشي للزيارة في الأربعين ...

اخرين استفتاء
پاسخ 1. هرچند این کیفیت وضو با شرط شستن دستان سازگار نیست، مخالف وضو نیز نیست. 2. آن‌چه در وضو مهم است جاری شدن آب از آرنج به سمت نوک انگشتان و تا نوک انگشتان است، هرچند جریان آب از آرنج با کمک گرفتن از دست دیگر میسر گردد. اگر آب از آرنج به سمت نوک انگشتان و تا نوک انگشتان جریان پیدا کند، وضو صحیح است، هرچند آرنج در پایین قرار گیرد و آب دوباره به سمت آرنج برگردد
آخرین کتاب
صوتی جدید
 • شهادت-حضرت-حمزة-عليه-السلام.
  0
  28/05/2021
 • ضرورة-الدين-وبواعث-الالحاد-40/ 1438هـ
  2064
  08/07/2017
 • ضرورة-الدين-وبواعث-الالحاد-39/ 1438هـ
  1766
  08/07/2017
 • ضرورة-الدين-وبواعث-الالحاد-38/ 1438هـ
  1846
  08/07/2017
 • ضرورة-الدين-وبواعث-الالحاد-37/ 1438هـ
  1812
  08/07/2017
 • ضرورة-الدين-وبواعث-الالحاد-36/ 1438هـ
  1823
  08/07/2017
 • ضرورة-الدين-وبواعث-الالحاد-35/ 1438هـ
  1742
  08/07/2017
آخرین عکس
تمامي حقوق قانوني سايت متعلق به دفتر لـ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله) © 2021