محرم
09/03/2021 58

 

سوال: در بین مردم، نسبت به موضوع توزیع غذا در مراسم عزای امام حسین علیه السلام در دهه محرم، اعتراض ها و مخالفت هایی وجود دارد مبنی بر اینکه این کار، نمونه ای از اسراف و تبذیر است و بهتر است هزینه این اطعام، جهت کمک رسانی و دستگیری از فقراء و ایتام نیازمند مصرف گردد؛ به نظر شما آیا این کار، بهتر و ارجح است؟

پاسخ:
۱. هیچ چیزی بر آنچه که جهت مراسم و شعائر حسینی مصرف می گردد، ترجیح ندارد؛ اگر هم مقداری از مبلغ مورد نظر، جهت کار مشخصی مانند اطعام در مراسم حسینی کفایت می کند، مابقی را می توان در راستای دیگر شعائر حسینی مانند گسترش ذکر و یاد امام حسین علیه السلام به واسطه نشر سخنان و سیره ایشان در فضای مجازی مثلا به زبان اسپانیایی که گفته می شود مليونها ها مخاطب دارد که با مکتب و مدرسه حسینی آشنایی ندارند، مصرف کرد.

۲. و اما نسبت به مسئله نیازمندی فقراء و مساکین، سزاوار است مخالفان و معترضان به اطعام در مراسم حسینی، در هزینه های روزانه زندگی شان صرفه جویی و میانه روی کرده و از اسراف و تبذیر و فساد بپرهیزند و مبلغ حاصل شده را به مصرف فقراء برسانند.

اذا يرتبط ارسل روابط
تمامي حقوق قانوني سايت متعلق به دفتر لـ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله) © 2021